• Нидерландия

VI One Consultancy

contact@vioneconsult.nl

VI One Consultancy

VIOne Consultancy е частна компания, работеща в областта на обучението през целия живот, коучинг, менторство, дигитализация, психично здраве, услуги за деца с обучителни затруднения и интервенции в кризисни ситуации, обучения за възрастни и управление и развитие на човешки ресурси.

Проекти

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място