• Унгария

Teleberry Kft

teleberry@gmail.com

Teleberry Kft logo

Teleberry е компания, базирана в Будапеща, която предоставя услуги в областта на бизнес развитието и производството на медийни продукции. Тя предлага услуги в четири различни области: бизнес развитие, медийно производство, консултации по иновации и бизнес образование.

Проекти

CreatINNES - Strategic Partnership for Innovation and Business Skills Development in Cultural and Creative Industries Sector

CreatINNES – Стратегическо партньорство за развитие на иновациите и бизнес уменията в сектора на културните и творческите индустрии