• Нидерландия

Stichting Incubator

Stichting Incubator logo

Inqubator Leeuwarden е за всеки, който е предприемач или би искал да започне фирма в Леуварден. Организацията е разработила различни програми, които отговарят на тази цел; те са създадени така, че да съответстват перфектно на индивидуалните нужди на предприемачите.

Проекти

SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа