Превръщаме вашите идеи в пазарен успех

Мост между наука и бизнес, идеи и реализация, региони и партньори.

Свържете се с нас

Свържете се с нас за професионална подкрепа и персонализирани решения за развитие на Вашия иновативен бизнес.

Обадете ни се

+359 (0)82 825 875
+359 (0)82 825 878

Обучения и семинари

Експертни съвети и консултации

Подкрепа в бизнес планирането

Създаване на връзки и мрежи

Кои сме ние

Нашата мисия и акредитация

Бизнес иновационен център Инобридж е организация за подпомагане на стартиращ иновативен бизнес на местно, регионално и национално ниво. Принципът на работа на БИЦ Инобридж следва методологията и колективния опит, прилагайки ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове (EBN – www.ebn.eu). Към момента това е първият и единствен официално акредитиран EU|BIC център за България.

Стратегически партньорства

БИЦ Инобридж се гордее с активната си партньорска мрежа, която включва регионални, национални и международни организации и институции, допринасящи за обмена на знания и иновации. Чрез тези стратегически партньорства, ние укрепваме своите връзки с ключови играчи в иновационната екосистема, подпомагайки развитието и успеха на стартиращите бизнеси в България и Европа.

Fondazione Luigi Clerici

Fondazione Luigi Clerici

Bernu Vides skola logo

Bernu Vides skola

it-forum logo

it-forum

Ecosystem Europe Association logo

Ecosystem Europe Association

Atlantis Engineering logo

Atlantis Engineering

Budakov Films EOOD

Актуални новини и последни събития от света на иновациите


Покана за участие в проучване: Равнопоставеност на половете в сферата на предприемачеството
Иновации и Технологии

Покана за участие в проучване: Равнопоставеност на половете в сферата на предприемачеството

БИЦ ИНОБРИДЖ стартира проучване на тема: Равнопоставеност на половете в сферата на предприемачеството. Изследването е част от дейностите по проект…

Киберсигурност за МСП Основни практики за сигурна иновационна екосистема
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Киберсигурност за МСП: Основни практики за сигурна иновационна екосистема

В свързаната среда на европейските иновационни екосистеми киберсигурността е от първостепенно значение, особено за малките и средните предприятия (МСП). С…

Workshop on Innovation Ecosystems (1)
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Успешен уъркшоп за координация на иновационни екосистеми: Основни ползи за участниците

На 16 май, БИЦ Инобридж и Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN) организираха уебинар на ACCELERO на тема…

Финансиране на иновациите Отключване на възможности за европейските иноватори
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Финансиране на иновациите: Отключване на възможности за европейските иноватори

В динамичния пейзаж на европейските иновации, осигуряването на подходящо финансиране е от съществено значение. Европейските иноватори имат достъп до множество…

Подобряване на ангажираността на клиентите чрез технологии
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Подобряване на ангажираността на клиентите чрез технологии

В днешната цифрова епоха технологиите играят ключова роля за подобряване на ангажираността и преживяванията на клиентите. По цяла Европа, бизнесите…

Преобразяване на индустриите Силата на иновациите в бизнес моделите в Европа
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Преобразяване на индустриите: Силата на иновациите в бизнес моделите в Европа

Иновациите служат като крайъгълен камък за икономически растеж и устойчивост, като предизвикват значителни промени в световните пазари. Особено в Европа,…

Предстоящи събития ACCELERO

Присъединете се към иновационните събития на проекта ACCELERO

Открийте богатството от предстоящи събития, организирани от проекта ACCELERO, които целят да стимулират иновациите и сътрудничеството в рамките на европейските бизнес и иновационни екосистеми.

БИЦ Инобридж е горд да поддържа инициативите на ACCELERO, като предоставя платформа за обмен на знания и практики между организациите за подкрепа на бизнеса. Научете повече за нашите работилници, обучения и мрежови събития, предназначени да обогатят и ускорят иновационния потенциал на участниците.

Нашите дейности

Стимулиране на Иновациите и Устойчивостта

Нашият ангажимент е да стимулираме иновативното предприемачество и устойчивото регионално икономическо развитие, като същевременно инвестираме в човешките ресурси чрез обучение и кариерно развитие. Създаваме мрежи за сътрудничество, насърчаваме „зелената икономика“ и подкрепяме процеса на трансфер на иновации, за да подпомогнем съществуващи и стартиращи предприятия да реализират своя потенциал и да допринесат за общественото благо.

Насърчаване на предприемаческия дух

Провеждане на дейности и инициативи за подпомагане на иновативното предприемачество, развитието на предприемаческа култура и предприемаческия дух, подобряване на средата и про-иновативната инфраструктура, както и на предпоставките за стартиращ бизнес.

„Откриване” на иновативни проекти и проектни инициатори

Разработване на проекти и инициативи, насочени към постигане на устойчиво регионално икономическо развитие; прилагане на актуални европейски политики в областта и региона; стартиране на инициативи в областта на иновациите, науката, техниката и технологиите, изследванията, предприемачеството, околната среда, устойчивия екологичен бизнес и развитието на човешкия капитал.

Подобряване знанията и качеството на човешките ресурси

Подпомагане при реализацията на пълния потенциал на човешките ресурси, посредством провеждането на обучения и семинари за повишаване на квалификацията, знанията и уменията. Оказване на помощ свързана с кариерното развитие и повишаването на конкурентоспособността на човешкия капитал.

Посредничество между стартиращи и съществуващи фирми и инвеститори

Организиране на мрежи за сътрудничество, механизми и системи за партньорство в подкрепа на стартиращи и съществуващи предприятия; запознаване с консултанти, бизнес-ангели, инвеститори, научно-изследователски звена и специалисти, както и организации и институции, работещи в областта на иновациите.

Насърчаване на принципите на „зелената икономика“ и „зеленото мислене“

Допринасяне за развитието на „зелена икономика“, прилагане на подходи за устойчиво използване на природни ресурси, зелени обществени поръчки, интелигентно управление на отпадъците, устойчиво използване на ресурсите, устойчиво потребление и производство; насърчава прилагането на екологични практики в бизнеса.

Трансфер и пазарно реализиране на иновации

Подпомага процеса по трансфер на иновации, оценяване, регистриране и защита на интелектуалната собственост. Съдейства за обмена на добри иновативни практики, подобряване взаимодействието между наука и бизнес, финансиране на научно-изследователския процес и иновативни разработки до реалната им реализация на пазара.

Иновативни проекти, споделящи знание и прогрес


Разгледайте активните и завършени проекти на Бизнес Иновационен Център Инобридж, реализирани по програми като Интеррег, Еразъм+ и Хоризонт. Всеки от тези проекти е важна стъпка към създаването на иновативна бизнес среда и представлява нашата посветеност към непрекъснато обучение и развитие.

CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

C-DISK – Certify DIgital Soft sKills

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения

i-Coach project logo

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

ГОДИНИ ОПИТ
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
СЪБИТИЯ
Нашата локация

БИЦ Инобридж се намира в централната част на град Русе, близо до основни градски забележителности и удобни транспортни връзки.

Обадете ни се
+359 (0)82 825 875
+359 (0)82 825 878
Пишете ни
info@innobridge.org
Адрес
бул. „Цар Фердинанд“ 3A, Русе