• Великобритания

Field Studies Council

enquiries@field-studies-council.org

Field Studies Council logo

Съветът за полеви изследвания (FSC) е образователна благотворителна организация с база в Обединеното кралство, която предлага възможности за хората да научат и се ангажират с природата на открито. Тя е основана като Съвет за насърчаване на полеви изследвания през 1943 г. Последвало е тяхното развитие като национален доставчик на образование на открито, предоставяйки възможности за хора от всички възрасти и способности да откриват и изучават околната среда в много различни форми. Организацията е създала мрежа от центрове за полеви изследвания, предоставяйки съоръжения за хора, желаещи да изучават естествена история, екология и околната среда.