• Испания

EOLAS S.L

EOLAS S.L. е основана от екип професионалисти с повече от 20 години опит в генерирането на идеи, идентифицирането на финансови схеми, подготовката на предложения, търсенето на партньори и управлението на международни, европейски, национални и регионални проекти. Тя комбинира знанията и опита в областта на икономиката, иновациите и организацията на предприятия с инженерството, позволявайки на компанията да интегрира както техническото, така и икономическите аспекти на управлението на проекти. EOLAS S.L. предлага услуги и подкрепа на предприятия, организации и субекти в 3 основни области, за широк спектър от изисквания и нужди, от подкрепа за проекти, развитие на бизнеса и консултиране до иновации.

Проекти

SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа