Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan University logo

Университетът Манчестър Метрополитън има горда традиция, която датира от 1824 година. Той е един от най-големите университети в Обединеното кралство с над 34 000 записани студенти и приютива разнообразно международно студентско население от повече от 130 страни.

Университетът е класифициран сред първите 200 университета в света на възраст под 50 години (класация на Times Higher Education за млади университети през 2020 г.), което е показател за ангажимента му към предоставяне и подкрепа на качествени научни изследвания и преподаване.

Проекти

DiTEM - Digital Transformation of European Micro enterprises

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия