CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

„Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения“ (CRAFT3D) е международен проект в сферата на…

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

Предложението SPECTRA въплъщава визията за сътрудничество на 8 партньора (включително 3 асоциирани партньора), представляващи 4 регионални екосистеми – нововъзникващ новаторски…

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

ACCELERO – Ускоряването на местните иновационни екосистеми в Европа има за цел да допринесе за обръщане на небалансираната бизнес дейност…

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите

Проектът има за цел да създаде обучителни инструменти и изцяло нова партньорска мрежа в сферата на дигиталното моделиране и дигиталното/адитивно…

CreatINNES – Стратегическо партньорство за развитие на иновациите и бизнес уменията в сектора на културните и творческите индустрии

CreatINNES – Стратегическо партньорство за развитие на иновациите и бизнес уменията в сектора на културните и творческите индустрии

През последните години КТИ постоянно придобиват значение в световен мащаб и особено в Европа, повече от всеки друг бизнес сектор….

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия

Основната цел на проекта е да се разработи инструмент за обучение, който да позволи на европейските микропредприятия (МП) да предприемат…

Край на съдържанието

Край на съдържанието