SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

Предложението SPECTRA въплъщава визията за сътрудничество на 8 партньора (включително 3 асоциирани партньора), представляващи 4 регионални екосистеми – нововъзникващ новаторски…

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите

Проектът има за цел да създаде обучителни инструменти и изцяло нова партньорска мрежа в сферата на дигиталното моделиране и дигиталното/адитивно…

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия

Разказването на истории обхваща разнообразни дейности, които предполагат не само материални обекти, но и система от ценности, традиции, знания и…

CreatINNES – Стратегическо партньорство за развитие на иновациите и бизнес уменията в сектора на културните и творческите индустрии

CreatINNES – Стратегическо партньорство за развитие на иновациите и бизнес уменията в сектора на културните и творческите индустрии

През последните години КТИ постоянно придобиват значение в световен мащаб и особено в Европа, повече от всеки друг бизнес сектор….

KIDS – Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства

KIDS – Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства

Проектът цели разработване на три туристически пакета, включващи обекти и забележителности от трансграничната румънско-българска зона. Основната група от потребители, към…

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG

Проектът „Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион Румъния и България“…

Край на съдържанието

Край на съдържанието