Craft 4.0

За проекта

Проектът има за цел да създаде обучителни инструменти и изцяло нова партньорска мрежа в сферата на дигиталното моделиране и дигиталното / адитивно /производство.

Основната задача на проекта е да: подобри цифровите компетенции в сектора; развие уменията за проектиране и разработване на продукти; подобри процеса на изработка на занаятчийството; увеличи партньорските мрежи на местно и международно ниво и да увеличи ангажираността на клиентите, като целта ще бъде подобряване и развитие на отделните занаятчийски бизнеси.

Дейностите по проекта ще протекат на три етапа на развитие, като първият е създаването на образователен модел, който осигурява яснота и лесно възприемане на знанията и тяхното преподаване. След това ще се създаде съдържание на обучението, което ще подпомогне на представителите на творческите индустрии в придобиването на иновативни технологични умения и ще се разработят ръководства и препоръки, които да предлагат пример за потенциално реализиране в други сектори и нива на образование.

Партньорски консорциум:

Водещ партньор:

  1. DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (DIT)

Партньори:

  1. CENTRE DE DIFUSIO TECNOLOGICA DE LA FUSTA I DEL MOBLE DE CATALUNYA (CENFIM);
  2. North-East RDA;
  3. Dlearn;
  4. MAELARDALENS HOEGSKOLA (MDH);
  5. CIVIC;
  6. BIC INNOBRIDGE;

Продължителност: 24 месеца

Проектът стартира на: 31.12.2018