Spectra 5 3
|

Разгръщане на иновационния потенциал: Сътрудничество, синергии и инвестиционни възможности в дигиталната ера

На 25.06.2024 г. онлайн форум събра общностите SPECTRA и ACCELERO за обмен на идеи и нови бизнес възможности. Дигиталният свят предлага безпрецедентни възможности за иновации и бизнес сътрудничество. Именно върху това се фокусират екосистемите на проектите ACCELERO и SPECTRA, които насърчават контактите и обмена на знания.

Над 30 стартъпа, инвеститори, организации за подкрепа на бизнеса и професионалисти се включиха във виртуалния форум „Иновации без граници: Изграждане на по-силни екосистеми чрез сътрудничество“, организиран от БИЦ Инобридж.  Акцентът по време на събитието бе поставен върху ключови инициативи в рамките на ACCELERO и SPECTRA, подчертавайки съвместните ползи, обединението в клъстери и модела на „Четворната спирала“ в подкрепа на креативните и творчески индустрии. Ето някои от най-съществените инициативи, представени на уебинара, с преки ползи върху креативните екосистеми:

Платформата EuroQuity: Прекият път между иновации и инвестиции

EuroQuity е мощна платформа за бизнес сътрудничество, активно използвана в рамките на проект ACCELERO. Представете си пространство, където обещаващи стартъпи могат да се свържат директно с потенциални инвеститори и организации за бизнес подкрепа, за да ускорят растежа си. Точно това предлага Euroquity. Важна характеристика на платформата е нейната географска насоченост, целяща сътрудничество между европейските и африканските екосистеми. EuroQuity оперира чрез постоянни партньорства с проекти на Европейската комисия и ключови международни публични и частни организации.

По време на иновационния форум, общностите на SPECTRA и ACCELERO се запознаха с основните функционалности и инструменти  за търсене и установяване на стратегически контакти. Този колаборативен подход позволява свързване на обещаващи стартъпи с ресурсите, от които се нуждаят, за да процъфтяват.

SPECTRA Investment Sprint & Pitch: стимулиране на растежа в креативните индустрии

Проектът SPECTRA, друга ключова инициатива, се фокусира към стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) в креативните индустрии. SPECTRA взима предвид трудностите, пред които са изправени креативните индустрии като основната му цел е да насърчи сътрудничеството между нововъзникващите и умерено развити регионални екосистеми, което ще подпомогне преодоляването на много от предизвикателствата.

Инициативата свързва тези региони, а дейностите в проекта подпомагат разработването съвместни решения, което от своя страна, ще доведе до постигането на общи национални и европейски цели. Ключова роля  за това има програмата „SPECTRA Investment Sprint & Pitch“, целяща да изгради по-силни креативни общности. Тя предоставя на креативните стартъпи и МСП инструментите, необходими им за осигуряване на финансиране и постигане на устойчив растеж.

Участниците получават експертно обучение, менторство и обучителни семинари за оптимизиране на бизнес моделите си, усъвършенстване на презентациите им и ценна обратна връзка от опитни инвеститори. Това осигурява ключово предимство, тъй като идентифицирайки своите силни и слаби страни в представянето си, многократно увеличават шансовете си за успех и осигуряване на финансиране.

Synergies 7
SPECTRA Стратегически план за полово равенство:
Овластяване на жените предприемачи в креативните индустрии

Сътрудничество за по-добро бъдеще

Взаимодействието между платформи като EuroQuity и инициативи, аналогични на SPECTRA и ACCELERO са от съществено значение за засилване на капацитета и възможностите за подкрепа на креативните индустрии. Разширявайки по този начин обхвата на въздействие, широк кръг от таланти и идеи, в целия спектър на креативните индустрии, могат да се възползват от по-ефективни решения на проблемите и по-добро справяне с предизвикателствата. Подпомагането и стимулирането на креативните и творческите индустрии е инвестиция в бъдещето на европейските държави. Те са ключов фактор за икономически растеж, културно разнообразие и повишаване на конкурентоспособността.

Относно проектите

SPECTRA Project Logo

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

ACCELERO Project Logo 1

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *