Покана за участие в изследване: Оценка на технологичните нужди в дървообработващата и мебелната индустрия
|

Покана за участие в изследване: Оценка на технологичните нужди в дървообработващата и мебелната индустрия

Въпросник към институциите и работниците в дървообработването и мебелната индустрия относно съвременното състояние на технологиите в сектора на дървообработването и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието