Програми за смесено обучение по проект CreatINNES

Бизнес иновационен център „Инобридж“ разработва две програми за иновативно обучение по проект CreatINNES.

Програмата „Предприемачество за фрийлансъри и стартиращи фирми от творческите и културните индустрии“ е насочена е към лицата, упражняващи творчески професии, предприемачите и собствениците на стартиращи компании. Тя обхваща 8 модула, които включват теми като генерирането на идеи,  разработването на проект и бизнес план, получаването на финансиране за рисков капитал, предвиждането на стратегически растеж във времето, защитата на интелектуалната и търговската собственост и ефективното използване на социалните мрежи за реклама.

Програмата „Творческо мислене за иновации“ също съдържа 8 модула, насочени към всеки един, който не е зает в творческите и културните сфери на работа, но който иска да научи нещо повече относно дизайнерското мислене, електронната търговия, създаването и промотирането на собствен бранд, критичното мислене и разработването на концепции.

В учебният материал на двете програми е обърнато особено внимание на добрите практики, съвременни тенденции и практическите и актуални казуси. Уроците са кратки и ясни, като са организирани по начин, който позволява ученето по всяко време, на всяко място. Специално подбраните примери стимулират ученето и предлагат практически решения на често срещани проблеми, а тестовете за проверка на знанията след всеки модул позволяват на обучаващите се да следят своя напредък.

В обучението могат да участват занаятчии, художници, творци, както и други заинтересовани лица, както всеки може да избере сам в коя от двете програми (или и в двете) да участва.

Очаква се програмите да стартират в началото на следващата година.

Подобни статии