Exploring the Heart of Czech Innovation BIC Innobridges Journey through JIC DIH DIGIMAT and Technology Park Brno at EBN Congress 2023

Изследване на сърцето на чешките иновации: Пътешествието на БИЦ Инобридж през JIC, DIH DIGIMAT и Технологичен Парк Бърно на конгрес EBN 2023

С голямо удоволствие споделяме, че Изпълнителният директор на Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ (БИЦ Инобридж), г-н Милен Добрев, участва във вълнуващо пътуване в сърцето на чешката иновационна екосистема през първия ден на конгреса EBN 2023, провеждащ се на 14 юни.

Първият ден на конгреса #EBN2023 е посветен на разбирането как европейската иновационна общност отговаря на текущите предизвикателства и последствията от тези бурни времена. Денят е изпълнен с най-добри практики, доказани методологии, начало на сътрудничества и организирани посещения, всичко завършващо със среща за създаване на контакти.

Г-н Добрев се присъединява към организираното посещение на иновационната агенция JIC, тестовата база на EDIH-DIGIMAT и Технологичен Парк Бърно. Това е чудесна възможност да се навлезе дълбоко в един хъб, който е основен стълб на иновациите в региона, включващ иновационната агенция JIC, CEITEC и други. Той е особено развълнуван да научи за ролята на JIC в насърчаването на иновациите и подпомагането на предприемачите да развиват бизнеси, които успяват на глобално ниво и вдъхновяват света. Посещението включва оглед на най-модерните съоръжения и изследвания в областта на изкуствения интелект, роботиката и напредналото производство, които представляват голям интерес за БИЦ Инобридж.

Един от акцентите на посещението ще бъде разглеждането на дейността на DIH DIGIMAT, първия функциониращ Цифров Иновационен Хъб в Чешката република. Създаден през 2016 г., DIH DIGIMAT е пионерска регионална инициатива за практическото интегриране на агенцията за индустрия 4.0 в производствените компании. Тази отворена платформа отговаря на разнообразните нужди на чешките производствени компании, като се фокусира върху поддържането и увеличаването на тяхната конкурентоспособност чрез напреднала автоматизация и дигитализация на производството, което оказва пряко въздействие върху продуктивността и намаляване на разходите.

В консорциума на DIH DIGIMAT участват няколко изтъкнати институции, като Технологичния университет в Бърно (BUT), INTEMAC и JIC. BUT е вторият по големина технически / инженерен университет в Чешката република, предлагащ научни и професионални знания от най-висок клас. INTEMAC се фокусира върху приложни изследвания, експериментална разработка и образование в областите на инженерните и производствените технологии. JIC подкрепя създаването и развитието на малки и средни предприятия в Южна Моравия в продължение на петнадесет години, допринасяйки за създаването на високо квалифицирани работни места и засилване на конкурентоспособността в региона.

Участието на г-н Добрев в това уникално изследване предлага на БИЦ Инобридж нови прозрения, които потенциално могат да насърчат иновативни решения за по-нататъшното укрепване на предприемачите, които подкрепяме. Бъдете в течение на новите актуализации в нашите социални канали и уебсайт. Очакваме с нетърпение да споделим резултатите и усвоените знания от това важно посещение и целия конгрес EBN 2023.

Подобни статии