KIDS – Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства

KIDS – Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства

Проектът цели разработване на три туристически пакета, включващи обекти и забележителности от трансграничната румънско-българска зона. Основната група от потребители, към…

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG

Проектът „Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион Румъния и България“…

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност

Проектът разглежда високото ниво на безработица сред хората с висше образование като общо предизвикателство в трансграничния регион. Нашето проучване в…

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област

Предпоставка за стабилна дейност по управление на риска е надлежното и цялостно разбиране на съществуващите уязвимости, опасности и потенциално изчислени…

Край на съдържанието

Край на съдържанието