Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област

Предпоставка за стабилна дейност по управление на риска е надлежното и цялостно разбиране на съществуващите уязвимости, опасности и потенциално изчислени…

Край на съдържанието

Край на съдържанието