SPECTRA logo BG

Предложението SPECTRA въплъщава визията за сътрудничество на 8 партньора (включително 3 асоциирани партньора), представляващи 4 регионални екосистеми – нововъзникващ новаторски регион в България (Северна Централна България), умерен новаторски регион в Ирландия (Северна и Западна), заедно с водещ новатор региони в Дания (Ховедстаден) и Германия (Берлин).

SPECTRA ще въведе ключови съставки, необходими за снабдяване на нововъзникващите иноватори и региони с умерени иноватори с по-отзивчива, устойчива екосистема, способна да расте и развива координирани отговори на много предизвикателства, пред които са изправени творческите индустрии, за да постигнат националните и европейските цели. Това ще се основава на взаимодействие с 2 успешни инициативи – Media Deals Investment Network и Creative Business Network.

SPECTRA ще впрегне и умножи силата на индивидуалните екосистемни инициативи, за да подобри участието на финансисти/инвеститори и жени иноватори – което ще доведе до подобрени, по-взаимосвързани, разнообразни, съобразени с пола, конкурентни и устойчиви екосистеми.

Освен това SPECTRA ще включва дейности, които ще насърчат разработването на съвместни стратегии и ще засилят сътрудничеството. Заинтересованите страни ще се възползват значително от усъвършенстваните модели за подпомагане на бизнеса, разработени за бързо проследяване на стартиращи фирми, създаване на мащаби, използване на най-добри практики, нови системи, структури и инструменти, както и базирани на данни и намаляващи въглерода иновационни методи, базирани на предизвикателства, казуси, модели за подражание, междусекторно и вътрешно-териториално обучение – ангажиране на над 1000 заинтересовани страни в над 30 семинара, експерименти/предизвикателства, сбирки и кръгли маси, подкрепа на над 100 стартиращи фирми и МСП и създаване на повече от 300 нови връзки.

Мерките на SPECTRA ще бъдат интегрирани в контекста на политическата, икономическата и обществената рамка и ще се прилагат на трансверсална и трансдисциплинарна основа, насърчавайки максималния резултат по отношение на потенциала за допълнителни нови връзки, взаимовръзки, съвместни инициативи и репликация.

Организации, свързани с проекта:

Western Development Commission WDC logo BG
Western Development Commission (WDC)
MEDIA DEALS UG HAFTUNGSBESCHRANKT Media Deals logo BG
MEDIA DEALS UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) (Media Deals)
CREATIVE BUSINESS CUP Creative Business Network – CBN logo BG
CREATIVE BUSINESS CUP (Creative Business Network – CBN)
Comhoibriu CLG CREW logo BG 1
Comhoibriu CLG (CREW)
Русенска търговско индустриална камара logo BG
Русенска търговско-индустриална камара
Atlantic Technological University ATU logo BG
Atlantic Technological University (ATU)
Galway Cultural Development and Activity Company TA Galway 2020 GCD logo BG
Galway Cultural Development and Activity Company TA Galway 2020 (GCD)