Европейски възможности за повишаване на уменията

Има много възможности за стажове в рамките на Европейския съюз и държавите-членки, включително частни компании и публични организации. В тази статия ще намерите полезни предложения за пътищата, към които може да се насочите, за да изкарате стажуването си в чужбина.

На първо място е уместно да споменем водещата европейска програма по точно този въпрос Еразъм+, която съчетава всички настоящи схеми на ЕС за образование, обучение, младежта и спорт.

Най-находчивият начин за достъп до програмата е чрез офисите на университетите, които обикновено информират студентите за отворените възможности, а всъщност основните хора, които могат да се възползват от стажа по Еразъм+ са тези, които са записани във висше учебно заведение.

Хубаво е също да се спомене, че ако търсите свободни позиции, е препоръчително да се консултирате с платформата Erasmus Student Network (ESN), достъпна на адрес ErasmusIntern.org. Тя предоставя място, където компаниите и организациите могат да публикуват своите предложения за стаж и да търсят стажанти, а студентите, които искат да стажуват в чужбина, могат да създадат профили, да търсят и кандидатстват за свободни места за стаж.

И въпреки горенаписаното, още един добър трети вариант е да се свържете директно с фирма, в която имате интерес и искате да проведете стажуването си там. Много фирми имат стажантски програми, които лесно се адаптират към стажантската схема на Еразъм+.

По отношение на възможностите в публичните организации искаме да споменем, че е възможно да се изкара официален стаж в Европейската комисия, нейните агенции и други органи.

Трябва да се направи разграничение, че тук се открояват две програми – стажовете Робер Шуман на Европейския парламент и Blue Програмата за стажанти в Европейската комисия (т.нар. „Синя книга“).

Програмата „Шуман“ предлага напълно платени стажове два пъти годишно, които се провеждат в едни от официалните работни места на Европейския парламент, а именно Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Съответно, програмата „Синя книга“ позволява на стажантите да работят в цялата Европейска комисия, нейните служби и агенции, най-вече в Брюксел, но също така и в Люксембург и на други места в Европейския съюз. Естеството на работата ще зависи от ресора към който сте назначени.

И в двата случая основните изисквания са споделени и те включват това да сте граждани на ЕС и да сте завършили висше образование, съответстващо на бакалавърски степен или друг еквивалентен.

За тези, които желаят да развият свои собствени предприемачески идеи, програмата „Еразъм за млади предприемачи“ може да бъде идеалният избор, тъй като от създаването си през 2009 г. тя успя да създаде много успешни истории.

Следователно тази финансирана от ЕС инициатива специално предоставя предпоставки за печелившо сътрудничество, където един нов и отдаден предприемач, нетърпелив да учи и да придобива знания бива обединен с един опитен предприемач, който може да се възползва от свежи идеи и прозрения в областта на бизнеса.

Ако искате да научите повече, можете да разгледате уебсайта на проект i-Coach, както и да харесате неговата фейсбук страница. Проект „i-Coach: Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми“ се финансира по програма Еразъм+ на ЕС и има за цел да предостави на малките и средни предприятия (МСП), уменията и компетенциите, необходими за подпомагането процеса на изпълнение на успешни стажантски програми, чрез разработването на методология и иновативен курс за обучение.

Относно проекта:

i-Coach project logo

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

Подобни статии