Gaming Industry e1720099512792
|

Българската гейм индустрия – първо мащабно проучване, представено в рамките на проект SPECTRA

На 2 юли 2024 г. БИЦ Инобридж организира уебинар на тема „Играещият човек: Умения, технологии и търсене в развиващата се творческа и гейминг индустрия“. Това събитие, част от серията задълбочени сесии по различни теми в проект SPECTRA, привлече широк кръг заинтересовани страни – инвеститори, стартиращи компании и професионалисти от креативните индустрии от България, Дания, Ирландия и др., които се включиха в дискусиите и презентациите.

Основен момент от уебинара беше представянето на първото широкообхватно изследване на българската гейм индустрия, проведено от Интеркултура Консулт. Това изследване, обхващащо над 1200 участници, е първото по рода си в България и разглежда екосистемата на гейминг индустрията както от страна на професионалистите, така и от страна на потребителите и техните предпочитания. Допълнително, то включва и гледната точка на творците, което спомага за по-цялостно разбиране на динамиката в сектора.

002 e1720101651696

Изследването на Интеркултура Консулт, проведено през 2023 г., разкрива важни данни за състоянието и тенденциите в бранша. Основните моменти от него, представени по време на уебинара, включват:

  • Обхват и методи на проучването: Представени бяха различните начини за набиране и подбор на данни, включително анкети, интервюта и фокус групи. Тези методи предоставят достатъчно детайлна картина на настоящата ситуация и нуждите на гейминг индустрията в България. Включените над 1200 участници представляват широка гама от професионалисти и потребители в сектора, което допринася за надежден анализ на основните тенденции и предизвикателства.
  • Гейм индустрия – основни умения и нагласи: Проучването идентифицира ключовите умения, необходими за успех в гейминг отрасъла, както и нагласите и мотивацията на професионалистите. Този тип творчество търси комбинация от технически и креативни умения. Основните компетенции включват програмиране, дизайн на игри, звуков дизайн и сценарно писане. Нагласите на професионалистите в индустрията са ориентирани към иновации и непрекъснато развитие, като мнозина от тях се стремят да повишават квалификацията си чрез различни курсове и уебинари. Данните сочат, че има значителна нужда от специализирано обучение и развитие на уменията в областта на гейминга. Препоръчва се създаване и прилагане на повече обучителни програми и сертифициране, които да посрещнат тези нужди.
  • Информираност – публика: Интересен факт, представен в изследването бе, че дори при явен интерес към професионално развитие в индустрията с видео игри, сериозен проблем е липсата на видимост за присъствието на студиа и компании в страната. Или с други думи българската аудитория не е запозната със съществуването на компании за разработка на игри, които творят и се развиват в България. Оказва се също, че макар да разпознават уменията, които се свързват с индустрията на видео игрите и да проявяват интерес към работа в тази сфера, висок процент респондентите от широката публика не практикуват нищо, което да развива уменията им в някое от професионалните направления в нея.
  • Основни изводи: Изложени бяха и няколко стратегически извода от проучването, като например необходимостта от създаване на гейм асоциация в България, която да подкрепя и развива индустрията. Освен това, се акцентира върху нуждата от насочени политики в подкрепа на гейминг сектора като стратегически важен за развитието на страната и укрепване на позициите ни на международната гейм сцена.

Презентацията на изследването бе водена от д-р Петя Колева, основател на Интеркултура Консулт и специалист в областта на иновациите в сферата на изкуствата, културата и творческите индустрии. Също така, Милена Бербенкова, специалист в анализ и развитие на публики, допълни данните с подробности относно мотивацията и демотивацията на професионалистите в гейминг индустрията.

Уебинарът не само предостави платформа за диалог и обсъждане на бъдещето на този сектор в България, но и подчерта неговата значимост за икономическия пейзаж на страната. Това е динамично развиващ се отрасъл, генериращ значителен принос към БВП и създаващ множество работни места. В този контекст е от съществено значение както държавата, така и частният сектор, да положат целенасочени усилия за подкрепата и стимулирането му. Инвестициите в образование, инфраструктура и разработването на стимулиращи политики са ключови фактори за реализиране на пълния потенциал на гейминг индустрията в България.

Относно проекта

SPECTRA Project Logo

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *