BIC Innobridge held a useful webinar on Ethical Artificial Intelligence

БИЦ Инобридж проведе полезен уебинар, посветен на етичния изкуствен интелект

Бизнес иновационен център Инобридж организира интересен уебинар, озаглавен „EU AI Act: Рамка за етичен ИИ, творчество и бизнес успех.“ На 13.06.2024 г., в рамките на 1 час, събитието привлече над 22 участници. Аудиторията включваше различни представители: професионалисти от творческите индустрии, бизнес сектора, както и  партньорите в рамките на общността от проект SPECTRA.

Събитието стартира с кратко въведение от координатора на проект SPECTRA, г-жа Хелена Дийн, представител на водещия партньор Western Development Commission, Ирландия. Тя ясно очерта важността на подобни събития, които да предоставят малко повече информация за новото европейско законодателство, свързано с използването на изкуствения интелект.   След въведението думата беше дадена на двама висококвалифицирани лектори: г-жа Гинка Христова и г-н Слави Танкеин, юристи и специалисти в областта на прилагането на новите законови стандарти за ИИ и основатели на International Legal Advice Center .

Г-жа Христова ни потопи в същността на новото европейско законодателство за изкуствения интелект, изследвайки основните му цели и потенциалното му въздействие върху творческите и културните индустрии. Презентацията преведе аудиторията през теми като „Принципи на надеждния ИИ“; „Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране“; „Юридическа дефиниция за ИИ“; „Основни въпроси, които регламентите за ИИ се опитват да решат“;  „ИИ и интелектуалната собственост“ и др.

Темите и разясненията се оказаха изключително ценни за участниците, които искаха да разберат как и дали това ново законодателство ще окаже влияние върху тяхната дейност.

г-н Слави Танкеин насочи фокуса към техническите аспекти на ИИ, подчертавайки все по-нарастващата важност на киберсигурността, защитата на личните данни и опасностите, които могат да се крият в широкото използване на ИИ. Разясненията и съветите, които той сподели пред участниците им позволиха по-практическо разбиране за това как да се ориентират в техническия пейзаж на ИИ разработката по сигурен и отговорен начин.

Уебинарът бе важна част от текущите дейности по проект SPECTRA „Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии“,  финансиран от EISMEA, в рамките на програма „Хоризонт Европа“. Чрез по-задълбочено разглеждане на различни теми, свързани с развитието на творчески и културни екосистеми, проектът стимулира иновациите и дава възможност на участниците да се ориентират в еволюиращия материя на ИИ, особено в този сектор. Силното присъствие и положителният отзив от уебинара показват нарастващия интерес към разбирането на последиците от законодателството, свързано с ИИ. Тъй като ИИ продължава да играе все по-видима роля в творческите и културните индустрии, инициативи като тази ще стават все по-важни за насърчаване на етични и отговорни практики.

Относно проекта

SPECTRA Project Logo

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *