• Гърция

IDEC S.A.

IDEC S.A.

Консултантска фирма за обучение, намираща се в Пирея, Гърция. Дейността й включва обучение, консултации по управление, контрол на качеството, оценка и разработка на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 30 години в областта на европейските проекти. Разполага с дългогодишен опит в европейските политики по отношение на образованието през целия живот, и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидация на неформално и самостоятелно учене и национални реформи в системите за образование и обучение.

Проекти

C-DISK – Certify DIgital Soft sKills

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения

PONICS VET - Hydroponics Agricultural Technician

PONICS VET – Агротехник по хидропоника