• Италия

Eurocrea Merchant

info@eurocreamerchant.it

Eurocrea Merchant logo

Eurocrea Merchant е италианска компания за професионално обучение, с два офиса, разположени в Милано и Неапол. Мисията на компанията е да подобри конкурентоспособността на европейското общество чрез развитие на бизнеса, обучение и създаване на транснационални партньорства. Компанията бе създадена преди 20 години с акцент върху бизнеса и финансите, и с цел да подкрепи италианските малки и средни предприятия в процеса на създаване и управление на бизнес организация.

Проекти

PONICS VET - Hydroponics Agricultural Technician

PONICS VET – Агротехник по хидропоника

DiTEM - Digital Transformation of European Micro enterprises

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия