Business innovation center INNOBRIDGE

Инобридж

INOBRIDGE Business Innovation Center is an organization to support start-up innovative business at the local, regional and national levels. The working principle of BIC INOBRIDGE follows the methodology and the collective experience, applying the know-how of the European Network of Business Innovation Centers (EBN – www.ebn.eu). Currently this is the first and only officially accredited EU BIC center for Bulgaria.

The team of the organization is composed of highly qualified experts with experience in project management under various EU-funded programs, such as Horizon 2020, Interreg VA 2014-2020, ERASMUS +, CBC Romania-Bulgaria 2007-2013, FP7 and others.

The organization itself also has its origins as a successfully implemented European project, thanks to the presence of extensive experience, knowledge and skills, many good practices and a strong team. Today, the organization is engaged in innovation and develops activities aimed at supporting business, such as: training, seminars, consulting and other personalized services, depending on the specific needs, especially of young entrepreneurs and start-ups.

0
Specialists
0
Projects
0
Partners

Team

Милен Добрев

Изпълнителен директор

mdobrev@rcci.bg
+359 82 825875

Цялостно оперативно управление на РТИК, както и управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие.

Съдействие и активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участие в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Стела Дионисиева

Експерт програми и проекти

stela@rcci.bg
+359 888 978 241

Работи в организацията от 2006 г. Участва в проучвания, свързани с развитието на бизнеса в регион Русе. Придобива опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, финансирани от Европейския съюз.

Радимира Кирева

Експерт програми и проекти

rkireva@rcci.bg
+359 82 825875

Радимира Кирева работи в организация от 2005 година. Има опит в разработването и изпълнението на европейски проекти и проекти за трансгранично сътрудничество в сферата на креативните индустрии, трудоватa мобилност и предприемачеството. Занимава се и с организация и координация на различен тип събития – обучения, конференции, семинари.

Ирена Иванова

Експерт програми и проекти

ivanova@rcci.bg
+359 82825875

Завършва магистърската си степен по „Европеистика и публична администрация“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 2019г.

След успешно завършен стаж в РТИК през 2017г., продължава работата си в организацията като част от екипа. Има опит с изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+ в сферата на корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие, предприемачеството, споделената икономика, Индустрия 4.0 и др.

Айри Мемишев

Експерт програми и проекти

amemishev@rcci.bg
+359 883588675

Айри е възпитаник на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и като такъв е завършил „Европеистика и Глобалистика“. Обича да казва, че това е бил един от най-добрите избори, които някога е правил. Преди назначаването му в РТИК, той е имал възможността да се наслади на многобройни пътувания, които по негови думи го отвеждат на различни континенти и го срещат с различни хора, като така той успява да разшири кръгозора си. Основната дейност, която върши в Камарата е свързана с проекти по програма Еразъм+ на ЕС. За него работата е изключително разнообразна и предизвикателна и заради възможностите които са му предоставяни той смята, че това е голяма привилегия. Айри е любител фотограф и обича да прекарва свободното си време с любимите си хора.

Николай Цолев

Експерт програми и проекти

ntsolev@rcci.bg
+359 82 825875

Активно участва в разработката и реализацията на проекти по програмите Erasmus+ и Horizon 2020.

С дългогодишен опит като репортер, журналист и политически анализатор в Русе и региона, все още със силен интерес към медийната среда, социалните мрежи и политическия живот. Активно съдейства за медийната и обществена експозиция на РТИК.

Докторант по политически науки в Русенски университет.

Мария-Деница Георгиева

Специалист обучения и развитие

mgeorgieva@rcci.bg
+359 82 825875

Възпитаничка съм на Университет Овидиус в Констанца и Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност Европеистика (и двата пъти). Интересувам се от опазването на природните ресурси и животинското царство, като се старая да водя екосъобразен начин на живот. Работя с различни представители на културните и креативните индустрии и приветствам всяка една възможност да науча нещо ново.
В свободното си време съм любител фотограф и от време на време блогър.

Десислава Димитрова

Организатор обучения

dimitrova@rcci.bg
+359 889160487

Десислава Димитрова е част от екипа на РТИК от 2012 година и от тогава до момента е натрупла практически опит в провежденето на проучвания, оргазнизация на събития, промоционални дейности, изпълнение и администриране на проекти.

Светлана Кирова

Експерт програми и проекти

skirova@rcci.bg
+359 82 825875

Светлана отговаря за няколко проекта в областта на предприемачеството, туризма и образованието за възрастни, финансирани по национални и европейски програми. Преди това тя е работила като културен мениджър и координатор на два международни фестивала. Г-жа Кирова има магистърска степен по Европейска международна политика от Университета Маастрихт. Тя владее свободно английски и немски език.

Лора Христова

Експерт програми и проекти

hristova@rcci.bg
+359 82 825875

Пламена Младенова

Счетоводител

mladenova@rcci.bg
+359 825875

Работи в организацията от 2008 г. Занимава се с текуща счетоводна отчетност, личен състав и ТРЗ, касова отчетност, годишно счетоводно приключване, счетоводно отчитане на проекти финансирани от Европейския съюз и от български програми.

Innobridge

Ние превръщаме вашите идеи в пазарен успех!