Business innovation center INNOBRIDGE

Инобридж

INOBRIDGE Business Innovation Center is an organization to support start-up innovative business at the local, regional and national levels. The working principle of BIC INOBRIDGE follows the methodology and the collective experience, applying the know-how of the European Network of Business Innovation Centers (EBN – www.ebn.eu). Currently this is the first and only officially accredited EU BIC center for Bulgaria.

The team of the organization is composed of highly qualified experts with experience in project management under various EU-funded programs, such as Horizon 2020, Interreg VA 2014-2020, ERASMUS +, CBC Romania-Bulgaria 2007-2013, FP7 and others.

The organization itself also has its origins as a successfully implemented European project, thanks to the presence of extensive experience, knowledge and skills, many good practices and a strong team. Today, the organization is engaged in innovation and develops activities aimed at supporting business, such as: training, seminars, consulting and other personalized services, depending on the specific needs, especially of young entrepreneurs and start-ups.

0
Specialists
0
Projects
0
Partners

Team

Милен Добрев

Изпълнителен директор

mdobrev@rcci.bg
+359 82 825875

Цялостно оперативно управление на РТИК, както и управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие.

Съдействие и активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участие в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Стела Дионисиева

Експерт програми и проекти

stela@rcci.bg
+359 888 978 241

Активно работи в организацията от нейното създаване през 2012 г. Участва в проучвания, свързани с развитието на бизнеса в регион Русе. Благодарение на своя опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, финансирани от Европейския съюз, се включва в създаването и осъществяването на различни проектни инциативи, свързани с иновативни бизнеси, креативна и културна индустрия, туризъм, цифровизация, женско и младежко предприемачество, кариерно ориентиране и др.

Г-жа Дионисева организира и подпомага провеждането на обучителни семинари и работни срещи с нискоквалифицирани младежи за повишаване на техните ключови компетентности в областта на икономиката и предприемачеството, езиковите им компетентности, трансверсалните компетентности и подобряване пригодността им за трудова заетост. Тя има ключови умения и опит в организирането на различни събития, B2B форуми, бизнес мисии за бизнес общността, разположена в трансграничния район между Румъния и България.

Радимира Кирева

Експерт програми и проекти

rkireva@rcci.bg
+359 82 825875

Радимира Кирева работи в организация от 2005 година. Има опит в разработването и изпълнението на европейски проекти и проекти за трансгранично сътрудничество в сферата на креативните индустрии, трудоватa мобилност и предприемачеството. Занимава се и с организация и координация на различен тип събития – обучения, конференции, семинари.

Ирена Иванова

Експерт програми и проекти

ivanova@rcci.bg
+359 82825875

Завършва магистърската си степен по „Европеистика и публична администрация“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 2019г.

След успешно завършен стаж в РТИК през 2017г., продължава работата си в организацията като част от екипа. Има опит с изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+ в сферата на корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие, предприемачеството, споделената икономика, Индустрия 4.0 и др.

Айри Мемишев

Експерт програми и проекти

amemishev@rcci.bg
+359 883588675

Айри е възпитаник на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и като такъв е завършил „Европеистика и Глобалистика“. Обича да казва, че това е бил един от най-добрите избори, които някога е правил. Преди назначаването му в РТИК, той е имал възможността да се наслади на многобройни пътувания, които по негови думи го отвеждат на различни континенти и го срещат с различни хора, като така той успява да разшири кръгозора си. Основната дейност, която върши в Камарата е свързана с проекти по програма Еразъм+ на ЕС. За него работата е изключително разнообразна и предизвикателна и заради възможностите които са му предоставяни той смята, че това е голяма привилегия. Айри е любител фотограф и обича да прекарва свободното си време с любимите си хора.

Светослав Минчев

Маркетинг експерт

sminchev@rcci.bg
+359 895 890 123

Светослав е експерт с повече от 15 години опит в областите на конвенционалния и цифровия маркетинг. Професионалният му опит е придобит по време на неговата кариера в редица водещи бизнес сектори – информационни технологии, телекомуникации, финанси и работата му като специалист на свободна практика.

Част от основните му задължения в БИЦ Инобридж са свързани както с провеждането на презентации и обучения, така и разработването и внедряването на стратегии за комуникация, дисеминация и експлоатация на резултатите от проекти, финансирани по различни програми на Европейския съюз.

Притежава бакалавърска степен по Маркетинг и магистърска степен по Предприемачество и иновации от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Мария-Деница Георгиева

Специалист обучения и развитие

mgeorgieva@rcci.bg
+359 82 825875

Мария-Деница работи в организацията вече над четири години. Тя е завършила висшето си образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност Европеистика. Владее свободно английски, румънски и немски език. Работи с различни представители на културните и креативните индустрии, както и управлява европейски проекти в тази област. Част от професионалните й интереси включват развитието на творчеството и артистите, опазването на природните ресурси и животинското царство, екологията и екосъобразния начин на живот.

Десислава Димитрова

Организатор обучения

dimitrova@rcci.bg
+359 889160487

Десислава Димитрова е чат от екипа на организацията от 2013 година. Тя има опит в провеждането на анализи, организиране на събития, промоционални дейности, панаири, а също работила като кариерен консултант. Десислава има опит като ментор и обучител (особено на младежи и ученици), а също така е разработвала учебни програми и обучителни материали в областта на социалните иновации, социалното предприемачество, финансовата грамотност, бизнес моделирането и др. През 2021-2022 г. тя е част от международна експертна група за инкубиране на социални бизнес идеи. А от 2016-та насам заема водеща роля в планирането и организацията на регионалните издания на редица общо европейски инициативи като Европейска седмица на професионалните умения, Европейска седмица на предприемачеството и Европейска нощ на учените.

Светлана Кирова

Експерт програми и проекти

skirova@rcci.bg
+359 82 825875

Светлана отговаря за няколко проекта в областта на предприемачеството, туризма и образованието за възрастни, финансирани по национални и европейски програми. Преди това тя е работила като културен мениджър и координатор на два международни фестивала. Г-жа Кирова има магистърска степен по Европейска международна политика от Университета Маастрихт. Тя владее свободно английски и немски език.

Лора Христова

Експерт програми и проекти

hristova@rcci.bg
+359 82 825875

Пламена Младенова

Счетоводител

mladenova@rcci.bg
+359 825875

Работи в организацията от 2008 г. Занимава се с текуща счетоводна отчетност, личен състав и ТРЗ, касова отчетност, годишно счетоводно приключване, счетоводно отчитане на проекти финансирани от Европейския съюз и от български програми.

Innobridge

Ние превръщаме вашите идеи в пазарен успех!