Креатавнитe индустрии в Русе в центъра на проект SPECTRA

Креативните индустрии в Русе в центъра на проект SPECTRA

БИЦ Инобридж и Русенска търговско-индустриална камара бяха домакини на двудневна проучвателна визита, която се състоя на 3 и 4 юли в гр. Русе. Срещите с представители на креативните и творчески индустрии бяха организирани по проект „SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии“, финансиран от EISMEA, в рамките на програма „Хоризонт Европа“.

Целта на посещението бе партньорите по проекта да се запознаят с местната екосистема и политики, за да придобият реална представа за нивото на развитие на креативния и творческия сектор в региона. Делегацията се срещна както с активни компании, работещи в сферата, така и с представители на местната власт, развиващи различни програми за стимулирането му. В двудневната програма бяха включени посещения на Креативен център Русе, Община Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, където гостите имаха възможност да видят конкретни продукти и инициативи.

Проект SPECTRA обединява в себе си серия от инициативи, които са насочени към развитие на сектора на креативните и творчески индустрии, ангажирайки над 1000 заинтересовани страни в рамките на 30 семинара, експерименти/предизвикателства, работни срещи и кръгли маси и ще осигури подкрепа за над 100 стартиращи предприятия. Проучвателната визита в гр. Русе бе част от дейността, посветена на изготвяне на мащабен анализ за състоянието на креативните индустрии, включващ актуални данни от България, Ирландия, Дания и Германия, идентифицирайки конкретни предизвикателства пред младите и развиващи се екосистеми в България и Ирландия и възможни решения, извлечени от добрите практики на вече развития сектор в Дания и Германия.

Проектът се изпълнява в партньорство с WESTERN DEVELOPMENT COMMISSION (WDC) – https://westerndevelopment.ie/ (Ирландия), Creative Business Network – https://www.cbnet.com/ (Дания), MEDIA DEALS UG – http://media-deals.org/ (Германия), Creative Enterprise West – https://crewdigital.ie/ (Ирландия) и БИЦ Инобридж (България).

Креатавнитe индустрии в Русе в центъра на проект SPECTRA 1

Подобни статии