20230722 191418

БИЦ ИНОБРИДЖ беше част от журито на националната инициатива Pitch @ the Beach 2023

Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ беше поканен да участва в журито на едно от най-престижните събития за стартъпи в България – Pitch @ the Beach 2023. Събитието, което се проведе в Бургас на 22-ри юли, привлече вниманието на множество професионалисти от областта на иновациите, стартъпите и устойчивото развитие.

Pitch @ the Beach e част от Blue Summit, форумът фокусиран върху синята икономика и устойчивостта, който беше организиран от Община Бургас, под ръководството на заместник-кмета Весна Балтина и Георги Сакалиев. При спонсорството на Cloud Office и Coca-Cola HBC, и с участието на изтъкнати гости, сред които Милена Стойчева, Павел Лисев и Виктория Христова от Фонд на фондовете в България (FMFIB), събитието беше поле за интензивни менторски сесии, презентации и бизнес мрежови връзки.

БИЦ ИНОБРИДЖ, както и другите участници, имаха възможността да посетят различни сесии, като вниманието беше съсредоточено върху представянето на най-добрите проекти от областта на синята икономика и устойчивостта. Важният момент на събитието беше връчването на наградите, след което участниците имаха възможността за неформално общуване и установяване на контакти в рамките на вечерята и развлекателните събития, които последваха.

Като член на журито, г-н Милен Добрев, председател на БИЦ Инобридж допринесе към задачата на екипа да избере победителите, които ще получат чек за 50,000 евро. Неговият опит и познания в областта на иновациите бяха от голяма стойност при оценката на проектите.

Специален гост на събитието беше г-жа Милена Стойчева, министърът на иновациите и растежа, която също отправи реч към присъстващите, подчертавайки важността на подкрепата за иновациите и устойчивия растеж в страната.

От името на БИЦ ИНОБРИДЖ, искаме да изразим благодарността си към всички участници и организатори на събитието. Вярваме, че участието на г-н Добрев в журито на Pitch @ the Beach 2023 допринесе за повишаване на видимостта на българските иновационни дейности и допълнително укрепи репутацията на БИЦ ИНОБРИДЖ като ключов участник в развитието на иновациите в страната.

Подобни статии