Участвайте в нашето проучване за стреса на работното място

StressOut logo

Проучването, организирано в рамките на проекта StressOut, е ключов инструмент за разбиране на динамиката и последствията от стреса в работната среда. Вашето участие е от решаващо значение за идентифицирането на факторите, които допринасят за стреса и разработването на ефективни стратегии за справяне с тези предизвикателства.

Защо Вашето мнение е важно?
Ситуации като натоварени графици, несигурност на работното място и балансирането между личния и професионалния живот са все по-чести в съвременния свят. Събирането на данни чрез това проучване ни позволява да изследваме как тези фактори влияят на здравето и благополучието на служителите. Вашите отговори ще допринесат за формирането на по-пълна картина на състоянието на работната среда в ЕС, особено след настъпването на пандемията от COVID-19 и увеличената тенденция към дистанционна работа.

Как можете да участвате?
Участието в проучването е лесно и достъпно чрез формуляра на тази страница. Всяко ваше мнение, опит и наблюдения са ценни за нас. Отговорите, които предоставяте, са строго конфиденциални и ще бъдат използвани само за целите на това изследване. Попълването на формата отнема само няколко минути, но вашият принос може да има дълготрайно влияние върху справянето с работния стрес и подобряването на работната среда.

Относно проекта

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място