• Латвия

Zemnieku saeima (ZSA)

birojs@zemniekusaeima.lv

Zemnieku saeima (ZSA) logo

Парламентът на фермерите (ZSA) е най-влиятелната и конструктивна неправителствена организация на производителите на селскостопанска и градинска продукция в Латвия. ZSA бе основан през 1999 година, обединявайки 134 силни и далновидни ферми с обща цел – да се борят за интересите на латвийските фермери и да засилят конкурентоспособността на латвийските фермери. В момента съюзът обединява около 800 целеустремени членове, представляващи всички селскостопански сектори.

Проекти

PONICS VET - Hydroponics Agricultural Technician

PONICS VET – Агротехник по хидропоника