• Словения

UPI – ljudska univerza Žalec

UPI - ljudska univerza Žalec

Публична, некомерсиална институция за образование и обучение на възрастни. Специализирана е в разнообразни формални (начално училище за възрастни и професионални програми) и неформални образователни програми (компютърни, езикови, програми за грамотност, работилници и курсове за свободно време, здраве, танц и музика и др.) Тя предоставя качествени услуги за насока и консултации към различни целеви групи от възрастни като безработни, мигранти, лица, които не работят и не се обучават (NEETs), пенсионери и възрастни като цяло.

Проекти

C-DISK – Certify DIgital Soft sKills

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения