• Финландия

Turku University of Applied Sciences

kirjaamo@turkuamk.fi

Turku University of Applied Sciences logo

TUAS инвестира в педагогическа модернизация на висшето образование. Разработва и внедрява иновационна педагогика в различни области, фокусирайки се върху изследвания, развойни дейности и иновации (RDI), гъвкави учебни планове, предприемачество и международност. Създава RDI програми, които укрепват иновационните мрежи на заинтересованите страни по начин, насочен към бъдещето. Това предлага на участващите предприятия форум за сътрудничество с възможност за създаване и прилагане на най-новите знания. Обемът на RDI проектните дейности през 2014 година на университетско ниво беше повече от 11 милиона евро.

Проекти

DiTEM - Digital Transformation of European Micro enterprises

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия