• Румъния

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation logo

ARoTT – Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации е професионална организация на единици с профил в технологичния трансфер и иновациите, неправителствена организация с нестопанска цел. Цели на асоциацията:

  • Насърчаване и защита на бизнес средата на субекти за технологичен трансфер (инкубатори, паркове и т.н.) и иновативен бизнес от Румъния;
  • Насърчаване на професионалния интерес на членовете;
  • Укрепване на професионалния авторитет на субектите и техния социален престиж;
  • Повишена конкурентоспособност чрез укрепване на технологичната и иновационната база.

Проекти

2014 - 2020 INTERREG V-A Romania - Bulgaria

CREATWIN – Подобряване на мобилността на работната сила и заетостта в културните и творческите индустрии от трансграничния регион RO-BG

2014 - 2020 INTERREG V-A Romania - Bulgaria

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област