• Латвия

RISEBA University of Applied Sciences

RISEBA University of Applied Sciences

Университетът по приложни науки RISEBA е частен университет с почти 30 години опит, който предлага конкурентно образование и подготвя висококвалифицирани специалисти и мениджъри в бизнеса и творческите индустрии за работа в международна среда. RISEBA е акредитиран от Министерството на образованието и науката на Република Латвия и също така е получил Международна акредитация за качество (CEEMAN) от Международната асоциация за развитие на мениджмънта. RISEBA е първото висше учебно заведение в Балтийските държави, което има две програми с акредитация от EFMD (преди известна като акредитация на програмата EPAS).

Проекти

C-DISK – Certify DIgital Soft sKills

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения