• Испания

Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri е субсидирана гимназия за наука и технологии, както и за професионално образование и обучение (и на EQF ниво 4, и на ниво 5) в Баскската област. Всяка година училището предоставя образование на над 400 студенти на пълен работен ден и на повече от 1000 възрастни, обучаващи се в неработно време, с персонал от 45 души. Politeknika Ikastegia Txorierri се фокусира върху обслужването на местната индустрия и е ангажирана с интегралното и продължаващо през целия живот обучение на своите студенти. Центърът насърчава иновациите в технологичните и педагогическите проекти и цели да предложи качествена услуга на обществеността, отговаряйки на местните потребности от обучение на младежите, местните университети и институции.

Проекти

i-Coach project logo

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми