• Северна Македония

MEDF Skopje

MEDF Skopje logo

MEDF беше създадена в резултат от сътрудничеството между MCIC и правителството на Кралство Нидерландия през 1998 година, в период на нарастваща безработица, търсене на нови работни места и самозаетост, и при условията на затруднен достъп до микрокредитни източници в банковия сектор. Визията на MEDF е увеличена заетост, намалена бедност и установена социална кохезия, а мисията й е да подкрепя развитието на малките предприятия.

Проекти

CreatINNES - Strategic Partnership for Innovation and Business Skills Development in Cultural and Creative Industries Sector

CreatINNES – Стратегическо партньорство за развитие на иновациите и бизнес уменията в сектора на културните и творческите индустрии