• Дания

it-forum

it-forum logo

it-forum е мрежа, базирана на членство, за повече от 470 компании от частни и публични организации, колежи и местни, регионални и държавни органи в регионите Централна и Южна Дания. Общо it-forum представлява близо 20 000 IT специалисти във всички позиции, от изпълнителни директори до програмисти. Членовете му споделят интерес към прилагането на умни ИКТ технологии с иновативна цел и с оглед подобряване на техните бизнеси.

Проекти

DiTEM - Digital Transformation of European Micro enterprises

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия