• Румъния

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei“ – IFIN-HH

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei - IFIN-HH

Националният институт за НИР във физика и ядрена инженерия „Хория Хулубей“ (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei“ – IFIN-HH) е ангажиран с развитието на знанието в областта на физиката, особено в податомната физика. Този институт се стреми да използва ядрената физика за благото на обществото чрез напредък в изследванията и предоставяне на професионални услуги и експертни знания. Екипът им вярва, че високо оценените им резултати от изследванията в някои от най-вълнуващите области на физиката могат да бъдат източник на научни знания и експертиза за общността и вдъхновяващ пример за младото поколение.

Проекти

2014 - 2020 INTERREG V-A Romania - Bulgaria

Large Scale RISKs – Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област