Fatti di Storie

info@fattidistorie.it

Fatti di Storie logo

Fatti di Storie е културна асоциация с нестопанска цел, създадена в Милано през 2016 г. по идея на Паола и Луиза Пианцола, журналисти с дългогодишен опит в издателския и комуникационния свят, които решават да вложат своята компетентност и разказвателни способности за италианския продуктивен свят. Асоциацията всъщност има 20 записани души и ръководна комисия, съставена от 5 души. Мисията на асоциацията Fatti di Storie е да разпространява културата на предприемаческото разказване на истории в италианския производствен свят. Корпоративното разказване на истории е ефективен и внушаващ комуникационен начин, способен да разкрие качеството на продукт или предприятие, споделяйки неговия произход, път и бъдеща еволюция. Fatti di Storie позволява на италианските предприятия от различни сектори да говорят за тях с креативност, синтез и внимание към детайла.

Фокусът на Fatti di Storie е свързан със създаването на текстове с високо информативно и наративно качество, които могат да се използват на хартия (монография, автобиография, брошури, каталози) и дигитални инструменти (уебсайт, бюлетин, социални страници).

Проекти

STORYLINES - Storytelling for competitiveness in European enterprises

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия