• Великобритания

Exponential Training & Assessment Ltd

Exponential Training & Assessment Ltd logo

Exponential Training (ETA) е доставчик на професионално образование и обучение, който работи в над 50 различни държави по света и се специализира в следните области:

  • Разработване и предоставяне на програми за онлайн, дистанционно и смесено обучение;
  • Разработване и управление на онлайн платформи за обучение;
  • Предоставяне на професионални квалификации за мениджъри, собственици на малки и средни предприятия и бизнес треньори.

Проекти

DiTEM - Digital Transformation of European Micro enterprises

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия