• Белгия

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Белгийско-италианската търговска камара е неправителствена асоциация съгласно белгийското законодателство и е правно и финансово автономна. Тя е основана през 1950 година, за да насърчава контактите между Белгия и Италия. Ресурсите й произхождат главно от вноските на нейните членове и от ползата от нейната дейност. Намира се в центъра на Брюксел, близо до европейските институции. Белгийско-италианската търговска камара е превъзходна референтна точка за всяка компания, която иска да промотира своя бизнес и да разшири своята мрежа в Италия и Белгия. Камарата наистина предлага широка гама от промоционални услуги, помощ и консултации, което представлява предимство за нейните членове.

Проекти

i-Coach project logo

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми