• Германия

Association for Vertical Farming e.V.

info@vertical-farming.net

Association for Vertical Farming e.V. logo

Асоциацията за вертикално земеделие (AVF) е водещата глобална организация с нестопанска цел, която позволява международен обмен и сътрудничество с цел ускоряване на развитието на индустрията за закрито/вертикално земеделие.

Проекти

PONICS VET - Hydroponics Agricultural Technician

PONICS VET – Агротехник по хидропоника