ASFOR – Italian Association for Management Development

ASFOR - Italian Association for Management Development logo

Италианската асоциация за обучение по мениджмънт ASFOR, създадена през 1971 г. под името Асоциация за обучение по управление на бизнеса, има за цел да развие управленската култура в Италия и да квалифицира предложението за обучение по мениджмънт, като непрекъснато го адаптира към динамиката на търсенето.

ASFOR, единствената по рода си в Италия, е асоциация на физически лица с юридическа правосубектност, работещи в областта на управленското обучение, както като предлагащи структури, така и като потребители на обучителни услуги (училища за управление, институции за обучение, компании и Корпоративен университет-Академия на частния и публичния сектор), или които във всеки случай подкрепят неговото развитие.

Проекти

C-DISK – Certify DIgital Soft sKills

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения