Първа работна среща и проучвателна визита по проект SPECTRA

Първа работна среща и проучвателна визита по проект SPECTRA

В първата пълна работна седмица на януари 2023 г, стартира и същинската работа по проект SPECTRA „Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии“, като началото бе поставено с пилотната среща между партньорите, която се проведе в гр. Галуей, Ирландия, домакинствана от водещия партньор WESTERN DEVELOPMENT COMMISSION (WDC), Ирландия. Освен среща между членовете на консорциума, се проведе и първата проучвателна визита, в която участниците се запознаха отблизо с регионалната екосистема в сферата на креативните и творчески индустрии. В срещата участваха и бяха представени едни от най-активните действащи лица от местната креативно-творческа среда, между които кино Pálás, Търговската камара в Галуей и различни предприемачи, развили иновативни услуги. Презентирани бяха разнообразни инициативи, посветени на развитието на тази сфера между които Международния филмов фестивал, провеждане ежегодно в Галуей, както и Международния фестивал на изкуствата, даващи облика на региона. Изключително интересно бе да се проучи и предприемаческата страна на всичко това, тъй като освен имидж, тези дейности създават работни места, приходи и стимул за местната икономика.

Изследователските визити са много ефективен инструмент за установяване на междутериториални връзки и мрежи за сътрудничество, повишаващи осведомеността на участниците. Те са подходящи и за запознаване с примери на добри практики в други държави. Резултатите от тези учебни посещения ще бъдат документирани и разпространени в рамките на съответните екосистеми и извън тях, за да се улесни адаптирането, възпроизвеждането и мултиплицирането на усвоените уроци, като по този начин се ускори развитието на екосистемите, които ще се обогатят с нови идеи за партньорства и взаимодействия.

Подобни статии