Проектът ACCELERO започва пътуване за балансиране на иновационния ландшафт в Европа

Проектът ACCELERO започва пътуване за балансиране на иновационния ландшафт в Европа

Започвайки мисия за насърчаване на иновациите и предприемачеството в разнообразния ландшафт на Европа, проектът ACCELERO е готов да подпомогне балансирания растеж.

ЕВРОПА – ACCELERO, ключова инициатива, насочена към използването на разнообразния иновационен ландшафт на Европа, вече е в ход. Управляван от визията да създаде балансирана европейска иновационна екосистема, ACCELERO усърдно се стреми да се справи с предизвикателствата в нашата динамична иновационна екосистема.

Въпреки значителните подобрения в общите постижения – похвално увеличение от 12,5% през последните осем години, несъответствията в зрелостта на иновациите между държавите-членки подчертават необходимостта от балансирано развитие. ACCELERO се занимава с това, като се фокусира върху предлагането на надеждна подкрепа за предприемачеството и изграждането на бизнес.

„ACCELERO цели да допринесе за промяна на небалансираната бизнес дейност в Европа, като прави иновационните екосистеми по-привлекателни за местните стартъпи извън установените и добре познати центрове,“ каза представител на водещите партньори по проекта. Мисията на ACCELERO също така се разпростира до насърчаване на добре функционираща бизнес среда на местно равнище, която е от съществено значение за устойчивия растеж в днешния конкурентен, технологично управляван свят.

Консорциумът на ACCELERO: Работа към Балансирана Иновационна Екосистема

Консорциумът на ACCELERO е сътрудничество между организации от 6 държави от ЕС: Португалия, Белгия, Франция, България и Полша, които споделят ценности и стремежи за по-балансирана европейска иновационна екосистема. Под ръководството на EurA PT и с подкрепата на уважавани организации като EBN, Bwcon, BIC Innobridge, Bpifrance и Краковски технологичен парк (KTP), ACCELERO събира богат опит и експертно знание. Тези субекти са обединени в ангажимента и споделените ценности, работейки неуморно за насърчаване и облекчаване на трансфера на знания от водещите към умерените и възникващи иновационни региони. Тези координирани усилия са от съществено значение за мисията на проекта и постигането на неговите цели.

Представяне на Местни Строители на Екосистеми

Като част от стратегията на ACCELERO, разнообразен набор от Местни Строители на Екосистеми (LEBs) е избран от цяла Европа. Тези организации допринасят за обогатяващата рамка на ACCELERO със своите уникални виждания, сили и способности, като се стремят към нашата споделена мисия за създаване на по-балансирана иновационна екосистема.

Избраните LEBs включват:

  • Фондацията на университета Адам Мицкевич / Научно-технологичен парк Познан (PPNT) в Полша, пионер в насърчаването на иновациите и сътрудничеството между науката и индустрията.
  • Fundecyt-PCTEX, испанска организация, облекчаваща обмена на знания, наука и технологии за интелигентно, устойчиво и включващо развитие на Екстремадура.
  • Измирска зона за развитие на технологиите (Teknopark İzmir) в Турция, лидер в иновациите и развитието на технологиите, допринасящ за икономиката на Турция.
  • Fonduri-structurale.ro / consolid8 в Румъния, известни със своята силна поддържаща мрежа за стартъпи и МСП и първият в Румъния инструмент за идентифициране на финансиране на базата на изкуствен интелект.
  • Технологичен парк Келце в Полша, център за иновации и креативност, обслужващ млади компании, установени бизнеси и сектора на малките и средните предприятия.
  • Фондацията за подпомагане на младежкото предприемачество (YES Foundation) в Северна Македония, известна с насърчаване на развитието на предприемачеството и увеличаване на младежката заетост.
  • Инкубатор за е-бизнес Go-Up в България, който цели да ускори интелигентния растеж в Европа, като подпомага различни предприемачески начинания.
  • Creacció – Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement S.L. в Испания, агенция за предприемачество, иновации и знание, фокусирана върху увеличаване на конкурентоспособността на компаниите.
  • Предприемаческият център на окръзи Крапина-Загорие в Република Хърватска, подкрепящ създаването на устойчива, иновативна и конкурентоспособна икономика.
  • Институт Педро Нунеш (IPN) в Португалия, водеща организация за насърчаване на иновациите и трансфера на технологии, свързваща научното и технологично обкръжение с бизнес сектора.

Тези организации са ядрото на общността на ACCELERO. Тяхната основна цел е да предоставят пространство за обмен на най-добри практики и създаване на нови услуги за ускоряване с подкрепата на експерти от водещите иновационни региони. За по-подробна информация и актуализации, последвайте проекта ACCELERO в социалните медии.

За запитвания от медиите, моля свържете се с info@innobridge.org.

Относно ACCELERO: ACCELERO, трансформативен проект, стоящ в челните редици на предприемачеството и изграждането на бизнес в държавите-членки на Европейския съюз. Инициативата се фокусира върху използването на уникалния потенциал във всеки регион, като насърчава съвместните стратегии за създаване на по-балансирана и включваща европейска иновационна екосистема.

Това значимо начинание се финансира от Европейския съюз. Въпреки това, е важно да се отбележи, че гледните точки и мненията, изразени в рамките на ACCELERO, са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Изпълнителната агенция на Европейския съвет за иновации и МСП. Нито Европейският съюз, нито даващата субсидии организация могат да бъдат държани отговорни за тях.

Подобни статии