CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

„Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения“ (CRAFT3D) е международен проект в сферата на…

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

Ситуации, при които натискът, дължащ се на работните изисквания, като кратки срокове, голямо натоварване, дълги часове, несигурност на работното място…

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

Съгласно препоръката на Европейския Съвет относно Европейската рамка за качество и ефективно чиракуване (2018/C153/01), един от критериите за условия на…

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа

От основно значение за бъдещето на Европа са намаляването на неравенството, гарантирането на икономическо възстановяване и приобщаващ и устойчив дългосрочен…

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия

Разказването на истории обхваща разнообразни дейности, които предполагат не само материални обекти, но и система от ценности, традиции, знания и…

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност

Проектът разглежда високото ниво на безработица сред хората с висше образование като общо предизвикателство в трансграничния регион. Нашето проучване в…

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия

DiTEM – Дигитална трансформация на европейските микропредприятия

Основната цел на проекта е да се разработи инструмент за обучение, който да позволи на европейските микропредприятия (МП) да предприемат…

Край на съдържанието

Край на съдържанието