StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

Ситуации, при които натискът, дължащ се на работните изисквания, като кратки срокове, голямо натоварване, дълги часове, несигурност на работното място…

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

ACCELERO – Ускоряването на местните иновационни екосистеми в Европа има за цел да допринесе за обръщане на небалансираната бизнес дейност…

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

Съгласно препоръката на Европейския Съвет относно Европейската рамка за качество и ефективно чиракуване (2018/C153/01), един от критериите за условия на…

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа

От основно значение за бъдещето на Европа са намаляването на неравенството, гарантирането на икономическо възстановяване и приобщаващ и устойчив дългосрочен…

Край на съдържанието

Край на съдържанието