• Румъния

Spektrum Educational Center

Образователен център „Спектрум“ предлага обучение по езици и развитие на трансверзални компетенции за всеки, който търси личностно и професионално развитие. Целта му е да предложи широка гама от формални и неформални обучения на организациите, които искат да се развиват в региона, както и на тези, които искат да учат без ограничения във възрастта.

Проекти

SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа