• Германия

INI-Novation GmbH

info@ini-novation.com

INI-Novation GmbH logo

INI-Novation GmbH е международна консултантска компания в бизнеса с фокус върху управлението на иновациите и комерсиализацията на технологии. Компанията предоставя персонализирани услуги на три различни групи клиенти: местни правителства, университети и институти за научни изследвания, частни компании. Дейностите на INI-Novation непрекъснато се разширяват на международно ниво чрез техните дъщерни дружества и партньори по целия свят.

Проекти

CreatINNES - Strategic Partnership for Innovation and Business Skills Development in Cultural and Creative Industries Sector

CreatINNES – Стратегическо партньорство за развитие на иновациите и бизнес уменията в сектора на културните и творческите индустрии