• България

CreaTech България

office@createch-bulgaria.com

CreaTech България

Създаден през 2021 година, CreaTech България се утвърждава като първият в България клъстер на културните и творческите индустрии (CCI). Организацията е посветена на повишаването на нивото на сътрудничество и капацитета за иновации на местни професионалисти в тези сфери, както и на развитието на малките и средни предприятия и други организации в творческия сектор. Работата на клъстера е насочена към създаването на устойчива екосистема, която да спомага за развитието на творческите индустрии в България.

Разположен в сърцето на София, в „createch“ хъба MISSIA23, CreaTech България се занимава с разрешаването на ключови проблеми в българските творчески индустрии, като липсата на обща визия, нуждата от по-висока интеграция на технологиите в творческите процеси и недостатъчното разбиране на местните креативни индустрии. Организацията идентифицира общи нужди и се стреми към изграждането на обща визия и подчертаване на възможностите за сътрудничество.

Клъстерът предлага различни услуги, включително достъп до междусекторна CCI мрежа, създаване на CCI екосистема и подпомагане на сътрудничеството, иновационна инфраструктура за творци, организиране на нетуъркинг събития и помощ при намиране на ключови партньори. Освен това, CreaTech България активно работи по насърчаването на диалога с обществени органи, за да подкрепя и развива местните творчески индустрии. Тяхната стратегия „Произвеждайте локално, продавайте глобално“ подчертава амбицията за разширяване на границите на българската креативност и иновациите в световен мащаб. CreaTech България не само осигурява платформа за съвместна работа и развитие, но и действа като катализатор за промяна и иновация в сектора на културните и творческите индустрии в страната.