ACCELERO Project Logo 1

В епоха, в която технологията и иновациите се развиват с безпрецедентна скорост, необходимостта стартиращите и малките и средни предприятия (МСП) да „излязат на глобално ниво“ никога не е била по-критична. Днешните предприятия трябва да разширят хоризонтите си, за да се възползват динамично и бързо от международните пазари.

Запознайте се с организациите за бизнес подкрепа (BSOs) на ACCELERO и какво те могат да предложат, за да ви помогнат да разширите бизнеса си и да преодолеете предизвикателствата си.

Защо да излезете на глобално ниво?

  • Технологични напредъци: Бързото развитие на технологиите предоставя възможност за бизнеса да иновира и да се разраства. Излизайки на глобално ниво, стартиращите предприятия и МСП могат да се възползват от напредналите технологии и да получат достъп до нови пазари.
  • Динамика на иновациите: Иновациите водят до растеж, но също така изискват гъвкавост. Предприятията, които се разширяват глобално, могат да останат пред индустриалните тенденции, да насърчават иновациите и да си сътрудничат на международно ниво, за да останат начело.
  • Риск от разрушения: В свят, където разрушенията са норма, закъснението с излизането на глобалните пазари може да представлява значителни рискове. Компаниите, които не се интернационализират навреме, могат да се окажат остарели.

Програмата „Go Global“ има за цел:

  • Улесняване на навлизането на пазара: Предоставяне на цялостна подкрепа за подпомагане на стартиращите предприятия и МСП да навлязат и успеят на международните пазари.
  • Подобряване на конкурентоспособността: Оборудване на бизнеса с инструменти и знания, необходими за конкуриране на глобално ниво.
  • Насърчаване на иновациите: Подпомагане на сътрудничеството и иновациите чрез свързване на предприятия с глобални партньори, инвеститори и ментори.

Характеристики на програмата:

  • Анализ на пазара и стратегически консултации: Подробна информация за целевите пазари и стратегията за глобализация и вземане на решения.
  • Менторство и мрежови връзки: Достъп до мрежа от опитни ментори, които да насочват бизнеса през сложностите на международната експанзия.
  • Възможности за финансиране и инвестиции: Представяне на потенциални инвеститори и източници на финансиране за подкрепа на глобалния растеж.

Как да участвате?

Каним стартиращи предприятия и МСП, готови да излязат на глобалната сцена, да се присъединят към нашата програма „Go Global“. Възползвайте се от възможността да разширите хоризонтите си, да насърчите иновациите и да осигурите мястото си на глобалния пазар. Времето за действие е сега – не рискувайте да бъдете изместени, като забавяте вашето глобално пътуване.

Кандидатствайте сега и направете първата стъпка към глобалното бъдеще. Нека направим вашия бизнес глобална история на успеха!

Попълнете този формуляр до 9 август.

Междувременно се присъединете към общността ACCELERO на платформата EuroQuity и публикувайте вашите нужди и предизвикателства на дискусионната дъска с #GoGlobal.