Storylines

За проекта

Проектът има за цел да разработи новаторски учебни материали, насочени към централния елемент на веригата: корпоративния разказвач. Проектът има за цел да осигури обучение за професионално образование и обучение, което да подпомогне МСП и мениджъра за подобряване на техните компетенции и използване на потенциала за разказване на истории. Също така, този проект има за цел да осигури професионално образование и обучение за нискоквалифицирани / безработни, като им покаже как разказването на истории може лесно да се превърне в мощна възможност за кариера и растеж.

Партньорски консорциум:

Водещ партньор:

  1. Cameradi Commercio Italo-Lussemburghese (CCIL)

Партньори:

  1. COOPERATION BANCAIRE POUR L’EUROPE (CBE);
  2. FVB-The Hive;
  3. Fatti di Storie;
  4. Economia Creativa;
  5. BIC INNOBRIDGE;

Продължителност: 26 месеца

Проектът стартира на: 01.10.2018