Ponics
Ponics

За проекта

Основната концепция на проекта PONICS е изграждането на иновативен професионален профил, техник по хидропоника. Тя отговаря на увеличаването на търсенето на заетост, на новите възможности за работа на младите хора и на решенията, насочени към искането на зелена икономика за по-устойчив професионализъм и експортни компетенции на транснационално равнище.

Партньорски консорциум

Водещ партньор:

  1. LATVIJAS LAUKSAIMNIECIBAS UNIVERSITATE (LLU)

Партньори:

  1. Eurocrea Merchant;
  2. IDEC;
  3. Association for Vertical Farming e.V.;
  4. Zemnieku saeima (ZSA);
  5. BIC INNOBRIDGE;

Продължителност: 24 месеца

Проектът стартира на: 01.11.2017